Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

 

 • Husk at opskrive jeres barn til pasning via "Digital pladsanvisning" (log-in via NemID)  herefter har i kommunal pasningsgaranti og krav på tilskud til privat børnepasning.
 • NB ! . Det er også muligt via "Digital pladsanvisning" at udmelde jeres barn fra  kommunale dagtilbud (dagpleje og vuggestue) og herefter overgå til privat børnepasning... Det er jeres frie valg.

 

1. Hvad betyder Frit valg-ordningen?

 • At alle forældre frit kan vælge at indgår aftale med en privat børnepasser om pasning af deres barn jf. dagtilbudsloven.
 • At den private børnepasser og dennes familie inkl. hjem er godkendt af kommunen og at der samtidig foreligger rene straffe- og børneattester.
 • At kommunen fører tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.
 • At kommunen skal godkende den indgåede aftale mellem forældre og den private børnepasser før tilskuddet udbetales.
 • At forældrene betaler en fast takst for børnepasningen som en bruttobetaling, der også dækker løn i forbindelse med ferie, sygdom og lignende.
 • At kommunen udbetaler et økonomisk skattefrit tilskud til forældre, så snart den private børnepasser har fremsendt og bekræftet modtagelsen af betalingen fra forældrene.
 • At tilskuddet fra kommunen udgør pr. 1. jan 2020 i alt kr.  5.711,-  pr. måned for fuldtidspasning.
 • At i er berettiget til søskenderabat, men ikke friplads.
 • At tilskuddet til privat pasning følger barnet også på tværs af kommunegrænser.
 • At tilskuddet ikke kan anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.
 • At den private børnepasser  betaler fuld skat af det indbetalte bruttobeløb som modtaget af forældrene, (bruttobeløb = egenbetaling + tilskuddet fra kommunen).

 

2. Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?

Alle børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt hvor barnet almindeligvis optages i børnehave som 2 år og 10 måneder.

 

3. Hvordan gør man.............. det er let !

 • Kontakt mig og aftal et møde om indskrivning / plads mv.
 • Gå ind på Middelfart kommunens hjemmeside og ansøg digitalt om tilskud til privat børnepasning via link: Ansøgning til privat børnepasning.
 • Alternativt kontaktes Middelfart Kommunes pladsanvisning på tlf.: 88 88 54 33
 • Kontrakt mellem mig og jer som forældre underskrives.
 • Kontrakt kopieres og indsendes til Middelfart Pladsanvisning,

Aftalen om privat børnepasning er nu indgået, originaler opbevares hos mig, kopi af aftalen udleveres.

 

Marianne B. Hansen
Tlf. 40 35 21 88
Pasning@vedmarianne.dk

 

Åbningstider

Jeg tilbyder pasning i tidsrummet:

06.30 - 17.00

Dog gælder:
- maks. åben i 48 timer pr. uge.
- fredag lukker jeg kl. 16.30.

Priser

Pasningsbehov - 48 timer pr. uge:

kr. 2.585,- pr. måned i egenbetaling.
(kr. 8.500,- før tilskud)

Bemærk I sparer :
kr. 351,-   pr. mdr. ift. komm. dagpleje.
kr. 1.335,- pr. mdr. ift. komm. vuggestue.

Der er selvfølgelig også mulighed for søskende-tilskud.

Tilskud

Middelfart Kommune yder tilskud
til privat pasning af børn i alderen
24 uger til og med 2,10 år.

Komm. tilskud udgør i 2020
kr. 5.915,- pr. mdr.

Komm. tilskud følger også barnet
på tværs af kommunegrænser.